กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

เกษตรกร และชุมชน คือ เส้นเลือดหลักในการหล่อเลี้ยงภาคการผลิตในธุรกิจของเรา กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์จึงได้ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริมพัฒนาการเพาะปลูก และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในชุมชนโดยรอบ เพราะความยั่งยืนทางการเกษตรเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรมของเราให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันตลอดไป

  1     2     3     4     5     >  

26 ตุลาคม 2565


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นคอสมอสส่งเสริมการท่องเที่ยว

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ในกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นคอสมอสเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

23 ตุลาคม 2565


ร่วมถวายปัจจัยพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดท่ากูบ

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ในกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีวัดท่ากูบ หมู่ 1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทฯ ร่วมสมทบ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยร่วมถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นปัจจัยในการจัดสร้างพระเจดีย์ในลำดับต่อไป

22 ตุลาคม 2565


ร่วมถวายปัจจัยพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดซับสมบูรณ์

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ในกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีวัดซับสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทฯ ร่วมสมทบ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการวัดฯ ร่วมกันรับมอบเพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

16 ตุลาคม 2565


ร่วมถวายปัจจัยพิธีทอดกฐินสามัคคี

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ในกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี วัดตะโกทองวนาราม หมู่ 8 ตำบลตะโกทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท โดยมีรองนายก อบต.ตะโกทองเป็นผู้รับมอบเพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป และในวันเดียวกัน ตัวแทนบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีวัดศิลาธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยมีนางการะเกตุ ฤทธิ์จรูญ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบเพื่อนำถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป

  1     2     3     4     5     >