กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

เกษตรกร และชุมชน คือ เส้นเลือดหลักในการหล่อเลี้ยงภาคการผลิตในธุรกิจของเรา กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์จึงได้ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริมพัฒนาการเพาะปลูก และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในชุมชนโดยรอบ เพราะความยั่งยืนทางการเกษตรเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรมของเราให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันตลอดไป

  >     2     3     4     5     6     7  

4 เมษายน 2566


โครงการระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแตง

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ส่งมอบโครงการระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะทางในการวางท่อน้ำประมาณ 2,450 เมตร เพื่อดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านท่าแตง มายังแทงค์น้ำประปาชุมชน โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ของชุมชนบ้านท่าแตง และบ้านห้วยเป้ง ในตำบลกุดน้ำใส จังหวัดชัยภูมิ โดยการนี้ นางปรียา โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน เข้าร่วมรับมอบโครงการฯ

17 กุมภาพันธ์ 2566


งานเจ้าพ่อพญาแล (งานของดีซับใหญ่) ประจำปี 2566

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมสมทบทุนเป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล (งานของดีซับใหญ่) ประจำปี 2566โดยตัวแทนบริษัทฯ ได้รับเกียรติขึ้นรับเกียรติบัตร ในการสนับสนุนงานในครั้งนี้จากนายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมประกวด To Be Number One Cover Dance ภายในครั้งนี้เช่นกัน

15 กุมภาพันธ์ 2566


สนับสนุนโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด โดยตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าพบนางสาว พัชญา เรืองไชยยศ ผู้อํานวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิเพื่อสนับสนุนโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : นวัตกรรม สู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท

27 มกราคม 2566


พบปะเกษตรกรผู้ขายหัวมันสำปะหลัง

ณ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณบุญชู จิระธนะวัฒน์ ประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใด้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรผู้ขายหัวมันสำปะหลังสดให้แก่โรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง จึงถือโอกาสนี้มอบของที่ระลึกให้แก่เกษตรกร

22 มกราคม 2566


กิจกรรมวิ่งการกุศลตะโกทองเทรล 2023

ตัวแทนบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลตะโกทองเทรล 2023 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดตะโกทองวนาราม ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ การนี้ ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบหนังสือขอบคุณและใบอนุโมทนาบุญจากทางวัด

14 มกราคม 2566


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านโป่งเกต

ตัวแทนบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมอบขนม และน้ำผลไม้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน และร่วมชมกิจกรรมที่นักเรียนจัดขึ้น

13 มกราคม 2566


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ตัวแทนบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่ากูบ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสุพล เหล็กมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 210 ชุด พร้อมกับขนมและน้ำผลไม้มอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากูบ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

  >     2     3     4     5     6     7