กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

เกษตรกร และชุมชน คือ เส้นเลือดหลักในการหล่อเลี้ยงภาคการผลิตในธุรกิจของเรา กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์จึงได้ให้ความสำคัญในการร่วมส่งเสริมพัฒนาการเพาะปลูก และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในชุมชนโดยรอบ เพราะความยั่งยืนทางการเกษตรเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ภาคอุตสาหกรรมของเราให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันตลอดไป

  >     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

12 ธันวาคม 2566


มอบสิ่งของงานรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2567

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมบริจาคจักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสมทบเป็นของรางวัลในการออกร้านหรรษากาชาด ประจำปี 2567 รวมมูลค่า 9,949 บาท โดยมีนางสาวภรภัสรีย์ จันทร์สิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

22 พฤศจิกายน 2566


สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชนหญิง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน จัดซื้อเสื้อกีฬาการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิง เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท แก่โรงเรียนบ้านบุฉนวน ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และร่วมรับชมส่งกำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชนหญิง ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามเอเอ สเตเดียม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

เดือนพฤศจิกายน 2566


พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 มอบให้แก่วัดภายในอำเภอซับใหญ่ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 วัด

20 ตุลาคม 2566


จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลตะโกทอง เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ได้นำจิตอาสาและรถตักดินแม็คโคร เข้าร่วมช่วยทำความสะอาดสองฝั่งถนนเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ณ บ้านเขื่อนลั่น ในตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ยังเพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรใช้เส้นทางด้วย

12 กันยายน 2566


สนับสนุนการจัดทำสนามแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านโนนคร้อ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ตัวแทน บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมสนับสนุนปูนขาว จำนวน 250 กก. เพื่อใช้จัดทำสนามแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านโนนคร้อ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนคร้อ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-6 ตุลาคม 2566

1 กันยายน 2566


บ้านกาชาด จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวัน ที่ 1 กันยายน 2566 ตัวแทน บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ มอบให้กับคุณแม่เลี่ยม แก้วนอก ในพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

  >     2     3     4     5     6     7     8     9     10