กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์


17-18 สิงหาคม 2558


กิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านยุบใหญ่

บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด หนึ่งในกลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ โดยคุณชัชชนพล จิระธนะวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อพัฒนาอาคารเรียน และสนามเด็กเล่นให้กับ โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพยาบาล ห้องครัวโรงเรียน สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และไฟฟ้าแสงสว่างโดยรอบ พร้อมทั้งจัดสร้างอาคารห้องน้ำใหม่ และปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเติมความสุขปันรอยยิ้มให้สังคม และร่วมพัฒนาเยาวชน