กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

มีฐานการผลิต 3 แห่งใน 2 จังหวัด

เราคือกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบที่มีฐานการผลิตตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรและชัยภูมิ แหล่งที่มีการเพาะปลูกมันสำปะหลังกันอย่างกว้างขวาง โดยฐานการผลิตทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย
บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด (กำแพงเพชร)
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด (กำแพงเพชร)
บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด (ชัยภูมิ)

ผลิตภัณฑ์