ประวัติความเป็นมา

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

แป้งมันสำปะหลัง คือผลิตผลอันสูงค่าจากผืนแผ่นดินที่เคียงคู่วิธีชีวิตของคนไทยมายาวนาน และด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง และยั่งยืน

ลำดับเวลา