ภาพรวมธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์

กลุ่มธุรกิจธนะวัฒน์ เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 40 ปี ปัจจุบันมีฐานการผลิต 3 แห่งใน 2 จังหวัด โดยมีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบ 2.3 แสนตันต่อปี โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

1975

Established40+

Years of Expertise3

Manufacturing Sites230K

MTPA Capacityพันธกิจองค์กร

"ร่วมสร้างสรรค์อาหารคุณภาพเพื่อความสุขของผู้คน และโลกที่ยั่งยืน"

วิสัยทัศน์องค์กร

"นวัตกรรมเปลี่ยนผลิตผลจากผืนดินของเราสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติให้ดียิ่งขึ้นได้"