ผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)

ผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 4 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 2 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 50 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 25/30 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 4 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 2 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 50 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 25/30 กิโลกร้ม


บริการรับผลิตแป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
เกรดพรีเมียม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 4 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
ถุงจัมโบ้ 2 หูหิ้ว
ขนาด 850 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 50 กิโลกร้ม

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)
บรรจุถุง
ขนาด 25/30 กิโลกร้ม

สเปคผลิตภัณฑ์

แป้งมันสำปะหลัง(ดิบ)

สำหรับอาหาร

สำหรับอุตสาหกรรม